Kompleksowa obsługa księgowa Katowice - biuro podatkowe
  • banner

Blog

Zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego

Kiedy mówimy o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, pracownik jest osobą wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło. Pracodawca ma obowiązek zgłosić pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ZUS ZUA w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od momentu zatrudnienia. Zgłoszeniem naszych […]

czytaj więcej

Rozliczenie kadrowo-płacowe – komu je powierzyć?

Rozliczenie kadrowo-płacowe

Prowadzenie firmy to nie tylko dbanie o jej rozwój, ale również między innymi kwestia zatrudniania i opłacania pracowników. Z kwestią wypłacania wynagrodzenia za wykonaną pracę wiąże się wiele formalności i przepisów. Z tego powodu wiele firm decyduje się na outsourcing kadr i płac, czyli innymi słowy zlecenie zewnętrznej firmie księgowej obowiązków związanych z administracją kadr […]

czytaj więcej

Rodzaje ksiąg rachunkowych

księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie dowodów księgowych. Przedstawiają one zdarzenia w firmie w sposób chronologiczny, przy czym ogromnie istotna jest systematyczność dokonywanie wszelkich nowych zapisów. Głównym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jest ustawa z dnia 29 września 1994 roku. Jednakże należy zapoznać się również z zasadami MSR, czyli Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Księgi […]

czytaj więcej

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Według przepisów środki trwałe to „rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności, dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki”. Oznacza to w praktyce, że nazwą środek trwały można określić każdą rzecz, która należy do firmy i ma być wykorzystywana dłużej niż rok. Ważne, aby była […]

czytaj więcej