Kompleksowa obsługa księgowa Katowice - biuro podatkowe
  • banner

Blog

Badanie sprawozdania finansowego

sprawozdanie finanowe

Cele badania sprawozdań finansowych określone są w artykule 65 ust. W Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Spółki podlegające obowiązkowi badania sprawozdania są zobowiązane do wyboru biegłego rewidenta. Audytor ma wyrazić pisemną opinię o tym czy badane przez niego sprawozdanie jest zgodne z zasadami rachunkowości oraz czy prawdziwie i rzetelnie przedstawia sytuację […]

czytaj więcej

Audyt zewnętrzny i wewnętrzny

audyt

Audyt jest systematyczną i niezależną oceną wybranej organizacji, jakiegości systemu, pojedynczego projektu, ale również samego produktu. Podczas audytu jednostka, w której jest przeprowadzany, badana jest pod względem zgodności z określonym punktem odniesienia. Punktami są między innymi normy, standardy, przepisy prawne, listy kontrolne, bądź wewnętrzne przepisy danej organizacji. Istnieją dwa rodzaje audytu: zewnętrzny i wewnętrzny. Audyt […]

czytaj więcej

Księga przychodów i rozchodów

plan finansowy

Co to takiego? Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) jest najpowszechniejszym rodzajem ewidencji stosowanym w księgowości uproszczonej. Księga zawiera rejestr wszystkich przychodów firmy. Uwzględniane są w niej również wydatki oraz zakupy związane z prowadzeniem działalności. Obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) ciąży na spółkach cywilnych, jawnych i partnerskich oraz na osobach fizycznych prowadzących jednoosobową działalność […]

czytaj więcej

Nowe zasady odprowadzania składek ZUS od umów zleceń

PIT - rozliczenie

Z dniem pierwszego stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1831), wprowadzając zasadę oskładkowania zlecenia do pułapu minimalnej płacy. Na mocy znowelizowanych przepisów zaszły istotne zmiany dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agnacyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o […]

czytaj więcej