• banner

Kompleksowa usługa księgowa w Katowicach: oferta

Jeśli szukają Państwo rzetelnego, profesjonalnego biura, które zajmuje się doradztwem podatkowym oraz kompleksową obsługą księgową, zapraszamy do Biura Prawniczo-Księgowego s.c. Krystyna i Katarzyna Wawrzynek w Katowicach. Poniżej znajdą Państwo szczegóły dotyczące świadczonych przez nas usług.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem rachunkowym.

W zakres naszych usług rachunkowych wchodzi:

 

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • stworzenie dokumentu polityki rachunkowości,
 • utworzenie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło.
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych.

 • ewidencja danych kadrowych w systemach kadrowo-płacowych
 • sporządzanie listy płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych
 • naliczanie wynagrodzeń
 • zgłaszanie pracowników do ZUS
 • kalkulacja zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami
 • deklaracje ZUS i PFRON
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach, zarobkach, świadectw pracy
 • sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR,
 • sporządzanie rocznej deklaracji ZUS IWA,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu kadrowo-płacowego do GUS
 • raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta

Koszty świadczonych przez nas usług ustalane są indywidualnie z każdym Klientem, cena uzależniona jest między innymi od ilości dokumentów czy liczby zatrudnionych pracowników. Przedstawione poniżej ceny są cenami orientacyjnymi brutto.

 • księgi handlowe od 615 zł,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów od 150 zł,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 50 zł,
 • kadry, płace, ZUS od 30 zł/os.

Zapraszamy do kontaktu – udzielimy szczegółowych informacji na temat naszej działalności.

 

rachunkowość Katowice