audyt

Audyt zewnętrzny i wewnętrzny

Dodano 01.07.2017, Kategoria: Blog, Tagi:

Audyt jest systematyczną i niezależną oceną wybranej organizacji, jakiegości systemu, pojedynczego projektu, ale również samego produktu. Podczas audytu jednostka, w której jest przeprowadzany, badana jest pod względem zgodności z określonym punktem odniesienia. Punktami są między innymi normy, standardy, przepisy prawne, listy kontrolne, bądź wewnętrzne przepisy danej organizacji. Istnieją dwa rodzaje audytu: zewnętrzny i wewnętrzny. Audyt wewnętrzny projektuje i wdraża rozwiązania mające na celu utrzymać pożądany stan prawny lub organizacyjny. Audyt zewnętrzny natomiast ma charakter obserwacyjny. Audytor zewnętrzny przez fakt, że nie jest zaangażowany w firmę posiada bardzo cenny dystans, umożliwiający dostrzeżenie wszystkiego tego, czego nie zauważy audytor wewnętrzny.

Który typa audytu wybrać?

Współcześnie zarządzanie jakością odgrywa bardzo ważną rolę na rynku przedsiębiorstw. Dlatego odpowiednia jej kontrola jest niezwykle ważna. Stąd można wnosić, że oba rodzaje audytu: wewnętrzny i zewnętrzny należy traktować w kategorii produktów wzajemnie się uzupełniających.  Zawsze warto i należy powierzać pierwsze czynności kontrolne własnym pracownikom, ponieważ zapewni to podstawowy poziom jakości. Ponadto przewagą audytu wewnętrznego jest wnikliwa znajomość audytowanego procesu, struktury lub systemu. Jednakże audyt zewnętrzny przeprowadzony przez profesjonalną firmę, gwarantuje obiektywizm oraz umożliwia zobaczenie badanego stanu świeżym okiem. Pozwala spojrzeć na pewne problemy z dystansem, dzięki czemu można zauważyć wiele prostych, aczkolwiek kluczowych rozwiązań.

Czym jest audyt informatyczny?

Audyt informatyczny to szczególny rodzaj kontroli pozwalający na zebranie informacji i ocenę stanu systemu informatycznego danej firmy. Przeprowadza się go po to, aby określi, czy zasoby funkcjonują w prawidłowy sposób. W tym wypadku chodzi nie tylko o to czy majątek intelektualny firmy jest prawidłowo chroniony, a dane przechowywane na komputerach są bezpieczne, ale także czy zasoby pozwalają możliwie najefektywniej osiągnąć cele przedsiębiorstwa.