• banner

Blog

Księgowość małych firm

Księgowość małych firm

Decydując się na założenie własnego przedsiębiorstwa trzeba mieć świadomość, że nawet niewielka firma musi mieć swoją księgowość. Standardową formą księgowości są księgi rachunkowe, niemniej część podatników korzysta z uproszczeń księgowych. Należy pamiętać, że ewidencja rachunkowa nie powstaje jedynie ze względu na obowiązujące przepisy prawno podatkowe. Jej celem jest również analiza oraz planowanie kolejnego zakresu działań […]

czytaj więcej

Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym raportem jednostki gospodarczej. Sporządza się je na koniec roku obrotowego firmy bądź przedsiębiorstwa. Przygotowanie raportu finansowego przewidziane jest Ustawą o rachunkowości, w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Dokument ten ma ściśle określoną formę i musi zostać sporządzony w sposób rzetelny i dokładny, tak aby adresat mógł odczytać wszelkie niezbędnego informacje. Raport finansowy […]

czytaj więcej

Zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kiedy mówimy o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, pracownik jest osobą wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło. Pracodawca ma obowiązek zgłosić pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ZUS ZUA w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od momentu zatrudnienia. Zgłoszeniem naszych […]

czytaj więcej

Rozliczenie kadrowo-płacowe – komu je powierzyć?

Rozliczenie kadrowo-płacowe

Prowadzenie firmy to nie tylko dbanie o jej rozwój, ale również między innymi kwestia zatrudniania i opłacania pracowników. Z kwestią wypłacania wynagrodzenia za wykonaną pracę wiąże się wiele formalności i przepisów. Z tego powodu wiele firm decyduje się na outsourcing kadr i płac, czyli innymi słowy zlecenie zewnętrznej firmie księgowej obowiązków związanych z administracją kadr […]

czytaj więcej