• banner

Blog

Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym raportem jednostki gospodarczej. Sporządza się je na koniec roku obrotowego firmy bądź przedsiębiorstwa. Przygotowanie raportu finansowego przewidziane jest Ustawą o rachunkowości, w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Dokument ten ma ściśle określoną formę i musi zostać sporządzony w sposób rzetelny i dokładny, tak aby adresat mógł odczytać wszelkie niezbędnego informacje. Raport finansowy […]

czytaj więcej

Zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kiedy mówimy o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, pracownik jest osobą wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło. Pracodawca ma obowiązek zgłosić pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ZUS ZUA w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od momentu zatrudnienia. Zgłoszeniem naszych […]

czytaj więcej

Rozliczenie kadrowo-płacowe – komu je powierzyć?

Rozliczenie kadrowo-płacowe

Prowadzenie firmy to nie tylko dbanie o jej rozwój, ale również między innymi kwestia zatrudniania i opłacania pracowników. Z kwestią wypłacania wynagrodzenia za wykonaną pracę wiąże się wiele formalności i przepisów. Z tego powodu wiele firm decyduje się na outsourcing kadr i płac, czyli innymi słowy zlecenie zewnętrznej firmie księgowej obowiązków związanych z administracją kadr […]

czytaj więcej

Rodzaje ksiąg rachunkowych

księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie dowodów księgowych. Przedstawiają one zdarzenia w firmie w sposób chronologiczny, przy czym ogromnie istotna jest systematyczność dokonywanie wszelkich nowych zapisów. Głównym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jest ustawa z dnia 29 września 1994 roku. Jednakże należy zapoznać się również z zasadami MSR, czyli Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Księgi […]

czytaj więcej