• banner

Blog

Audyt zewnętrzny i wewnętrzny

audyt

Audyt jest systematyczną i niezależną oceną wybranej organizacji, jakiegości systemu, pojedynczego projektu, ale również samego produktu. Podczas audytu jednostka, w której jest przeprowadzany, badana jest pod względem zgodności z określonym punktem odniesienia. Punktami są między innymi normy, standardy, przepisy prawne, listy kontrolne, bądź wewnętrzne przepisy danej organizacji. Istnieją dwa rodzaje audytu: zewnętrzny i wewnętrzny. Audyt […]

czytaj więcej

Księga przychodów i rozchodów

plan finansowy

Co to takiego? Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) jest najpowszechniejszym rodzajem ewidencji stosowanym w księgowości uproszczonej. Księga zawiera rejestr wszystkich przychodów firmy. Uwzględniane są w niej również wydatki oraz zakupy związane z prowadzeniem działalności. Obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) ciąży na spółkach cywilnych, jawnych i partnerskich oraz na osobach fizycznych prowadzących jednoosobową działalność […]

czytaj więcej

Nowe zasady odprowadzania składek ZUS od umów zleceń

PIT - rozliczenie

Z dniem pierwszego stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1831), wprowadzając zasadę oskładkowania zlecenia do pułapu minimalnej płacy. Na mocy znowelizowanych przepisów zaszły istotne zmiany dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agnacyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o […]

czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Pióro i znak paragrafu

W styczniu 2016 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Głównym założeniem jest uproszczenie procedury dokonywania zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Czym jest CEIDG? Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność na terenie Polski. Głównym zadaniem CEIDG jest skrócenie […]

czytaj więcej