podatki

Jednolity Plik Kontrolny. Czym jest i kto musi go sporządzać?

Dodano 15.09.2021, Kategoria: Blog, Tagi:

Jednolity Plik Kontrolny to dokument, który musi wysyłać każdy przedsiębiorca i to bez wzywania przez kontrolę skarbową. Co dokładnie obejmuje oraz jakie są jego cele?

Specyfika Jednolitego Pliku Kontrolnego

Dokument ten wprowadzono 1 stycznia 2016 roku i z czasem zaczął obejmować również mniejsze przedsiębiorstwa, a finalnie także mikroprzedsiębiorców. Wedle założeń Ministerstwa Finansów jego celem jest uproszczenie kontroli podatkowej, a także utrudnienie procedury wyłudzania podatków.

Zalety jego przesyłania mają dotyczyć również przedsiębiorców, którzy dzięki temu mogą liczyć na skrócony czas kontroli skarbowej i tym samym obniżenie jej całkowitych kosztów. Prowadzenie księgowości, w tym także przesyłanie prawidłowo stworzonego pliku JPK, może być jednak trudne, zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców. Dlatego zadanie jego opracowania można zlecić na zewnątrz, do biura rachunkowego takiego jak nasze.

Jaki jest termin przesyłania dokumentu JPK?

Wiemy już, kto ma obowiązek jego przesyłania, a także w jakim celu powstał. Do kiedy jednak koniecznie trzeba przekazywać plik JPK? Termin to w praktyce 25. dzień każdego miesiąca, który następuje po miesiącu, za który taka informacja ma być przesłana. Dodatkowo konieczne może być przekierowanie wszystkich plików do e-kontroli, co następuje na wezwanie organów podatkowych, ale tylko w określonych przypadkach.

Czy za niezłożenie JPK grożą kary?

Tak i jeśli przedsiębiorca nie zrobi tego terminowo, grozi mu grzywna. Jej kwota zależna jest przede wszystkim od tego, czy okoliczności związane z uchybieniem zostaną uznane za przestępstwo, czy może za wykroczenie. Penalizuje się także złożenie błędnego JPK oraz niepoprawienie błędów w terminie określonym przez Urząd. Zdecydowanie więc warto zadbać o to, aby plik był stworzony w sposób rzetelny oraz przesłany terminowo.

Jednolity Plik Kontrolny jest dokumentem obecnie znanym każdemu przedsiębiorcy, niezależnie od tego, jak dużą firmę prowadzi. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie jego przygotowania, koniecznie skorzystaj z naszego wsparcia.