Księgowość

Najczęściej popełniane błędy księgowe

Dodano 03.06.2019, Kategoria: Blog, Tagi:

Prawidłowo prowadzona księgowość jest fundamentem działania każdej firmy. Jednak nawet najlepszym specjalistom w tej dziedzinie zdarzają się błędy. O pomyłkę nietrudno, zwłaszcza że przepisy dotyczące ksiąg rachunkowych są dosyć często zmieniane, a ilość sporządzanej dokumentacji osobę spoza branży może przyprawić o ból głowy. Poniżej przedstawiamy błędy, które najczęściej zdarzają się księgowym.

Błędy w prowadzeniu dokumentacji

Dotyczą nieujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji finansowych. Istnieje obowiązek, aby znajdowały się w nich informacje zarówno o wszelkich przychodach firmy, jak i poniesionych kosztach. Zdarza się, że niektóre takie zdarzenia zostają w sposób niezamierzony pominięte. Czasem również, na skutek omyłki, dokumentacja potwierdzająca wydatek lub zysk zostaje zdublowana, co generuje szereg dalszych błędów w księgach.

Nieprawidłowości te obejmują także nieprzestrzeganie wymaganego okresu archiwizacji dokumentacji. Obecnie należy ją przechowywać przez 5 lat od czasu, który upłynął od danego roku podatkowego.

Ujmowanie przychodów w niewłaściwych okresach

Pomyłka taka ma miejsce, kiedy usługa lub zakup miał miejsce w innym miesiącu niż wystawienie faktury. Należy pamiętać, że przychód zostaje osiągnięty nie z chwilą wystawienia faktury, a z chwilą dokonania zapłaty za wykonaną usługę lub produkt.

Błędne określenie kosztów uzyskania przychodu

Sytuacja ta wynika z faktu, że niekiedy do kosztów prowadzenia firmy są wliczane koszty na wydatki osobiste. W znaczący sposób mogą one obniżyć wysokość wymaganego podatku dochodowego. Koszty uzyskania przychodu to jedynie wydatki, które poniesione zostały w celu jego osiągnięcia. Zaliczyć można do nich między innymi zobowiązania finansowe wynikające z rachunków za telefon służbowy.

Nieprzestrzeganie terminów sporządzania oraz składania dokumentacji i deklaracji

Terminowość to jeden najważniejszych aspektów prowadzenia księgowości. Błędy takie obejmują spóźnienia w składaniu deklaracji VAT, co grozi konsekwencjami karno-skarbowymi, a także nieterminowe dostarczanie dokumentacji do ZUS.