Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Dodano 08.09.2017, Kategoria: Blog, Tagi:

Według przepisów środki trwałe to „rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności, dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki”. Oznacza to w praktyce, że nazwą środek trwały można określić każdą rzecz, która należy do firmy i ma być wykorzystywana dłużej niż rok. Ważne, aby była ona gotowa do użytkowania w momencie wprowadzenia jej do firmy. Obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z paragrafem 4 rozporządzenia osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, zobowiązane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zobowiązane są do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych. Ewidencję może prowadzić w naszym imieniu biuro rachunkowe.

 Przykład ewidencji środków trwałych

Do ewidencji środków trwałych może trafić szereg przedmiotów związanych z działalnością gospodarczą. Należą do nich między innymi nieruchomości, maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, meble oraz całe wyposażenie siedziby oraz środki transportu. Przepisy nie określają jednoznacznie sposobu prowadzenia ewidencji, konieczne są jednak pewne konkretne elementy, które powinny się w niej znaleźć. Należą do nich między innymi: liczba porządkowa, data nabycia, data przyjęcia do użycia, określenie dokumentu stwierdzającego zakup, wartość początkowa, datę likwidacji oraz jej przyczynę.

Czym jest ewidencja wyposażenia

Zdarza się, że poza ewidencją środków trwałych konieczna jest ewidencja wyposażenia. Przedsiębiorca ma obowiązek ująć w niej te składniki majątku, których okres użytkowania nie przekracza roku, pod warunkiem, że ich wartość przewyższą 1500 zł netto. Zakupy poniżej podanej kwoty netto, również uważane są za wyposażenie, ale nie istnieje konieczność ich ewidencjonowania.