Doradca podatkowy

Wybór doradcy podatkowego

Dodano 16.08.2018, Kategoria: Blog, Tagi:

Prowadząc własną firmę warto korzystać z pomocy profesjonalnych księgowych i doradców podatkowych. Wybierając doradcę podatkowego trzeba jednak pamiętać, że nie można kierować się przypadkiem, ponieważ popełnienie jakichkolwiek błędów w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym wiąże się z ryzykiem konsekwencji i poważnych kar pieniężnych. Szukając odpowiedniego doradcy należy pamiętać, że zgodnie z artykułem 3 punktem 2-3 ustawy czynności doradztwa podatkowego zawód ten może być wykonywany przez osoby fizyczne, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, adwokatów i radców prawnych oraz osoby prawne wpisane do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Na czym polega doradztwo podatkowe

Nim przejdziemy do zakresu obowiązków doradcy podatkowego, warto nadmienić, że w Polsce jest to zawód stosunkowo młody – istnieje od transformacji ustrojowej z 1989 roku. Podlega on ochronie ustawowej i jest zaliczany do tzw. zawodów zaufania publicznego. W praktyce, jak zostało to już wspomniane powyżej, doradcami podatkowymi nie mogą być osoby nieuprawnione. Wśród zadań powierzonych doradcy jest udzielanie podatnikom, płatnikom, inkasentom porad oraz informacji dotyczących ich obowiązków podatkowych. Doradca wyjaśni nam wszelkie zawiłości przepisów pranych, sporządzi deklarację podatkową, a również może prowadzić księgi podatkowe przedsiębiorstwa. Dzięki doradcom możliwa jest maksymalna optymalizacja wysokości poborów w firmie, co pozwala na oszczędzenie sporych kwot.

Na co zwrócić uwagę wybierając doradcę

Wybierając doradcę podatkowego należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim należy sprecyzować swoje potrzeby. Bez względu na wielkość prowadzonej działalności, przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dobry doradca zapewni obsługę księgową, jak również będzie służył radą podczas podejmowania ważnych decyzji biznesowych. Szukając odpowiedniego doradcy wato dowiedzieć się czy doradca miał wcześniej do czynienia z branżom, w której działamy. Po drugie należy zwrócić uwagę na szczegóły oferty biura i poznanie zakresu usług przez nie oferowanych.