Pióro i znak paragrafu

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Dodano 29.10.2016, Kategoria: Blog, Tagi:

W styczniu 2016 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Głównym założeniem jest uproszczenie procedury dokonywania zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czym jest CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność na terenie Polski.

Głównym zadaniem CEIDG jest skrócenie czasu potrzebnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, dzięki możliwości założenia własnej firmy za pośrednictwem internetu. CEIDG służy również ograniczeniu różnego rodzaju formalności wynikających z założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzięki bazie danych zawartych w CEIDG możliwy jest dostęp do informacji, które wcześniej można było uzyskać wyłącznie za pośrednictwem odpowiednich urzędów miast lub gmin.

Należy pamiętać, iż rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatna.

Jakie zmiany?

Zmniejszeniu uległa ilość danych niezbędnych do złożenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Pojawiła się również możliwość wycofania się z wpisu do CEIDG przed rozpoczęciem działalności.

W nowelizacji zawarte są także przepisy umożliwiające zrównanie podmiotów publicznych i komercyjnych w obszarze udostępniania danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zniesiona zostanie bowiem opłata za ich udostępnianie.

Równie istotna zmianą jest nałożenie na przedsiębiorców obowiązku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG. Ma to na celu zagwarantowanie wiarygodności danych wpisanych do CEIDG oraz usprawnienie wykrywania nieprawidłowości związanych z podawaniem nieprawdziwych danych adresowych w CEIDG.