Podatkowe księgi przychodów i rozchodów – Katowice

człowiek liczący na kalkulatorzePodatkowa księga przychodów i rozchodów wymaga skrupulatnego odnotowywania wszystkich operacji finansowych firmy. Jest to forma rachunkowości stosowana przez wiele przedsiębiorstw, które nie są zobowiązane do prowadzenia Ksiąg Handlowych, czyli tzw. pełnej księgowości. Aby podatkowa księga przychodów i rozchodów w Państwa firmie była prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warto skorzystać z oferty naszego biura. Zapraszamy do poznania oferty audytu, rozliczenia podatkowego i obsługą płac.

 

Usługi biura księgowego Wawrzynek:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych.